20. november 2015

Det sociale Europa og Skandinavien

I artiklen ‘Social Europe and Scandinavia – impacts on and impacts from work and employment regulation’ beskriver Mikkel Mailand samspillet mellem den europæiske arbejdsmarkedsregulering og de skandinaviske lande Danmark og Sverige. Selvom de to lande stadig er referencepunkter og inspirationskilder for den europæiske arbejdsmarkedsregulering, er Europa-Kommissionens tidligere ’kærlighedsaffære’ med den danske flexicurity-model kølnet noget af efter den økonomiske krise slog igennem i slutningen af 00’erne, og en del af den europæiske opmærksomheden er flyttet andetsteds hen.

Mens de danske og svenske hovedaktører på arbejdsmarkedet har kunnet anvende opmærksomheden til at vinde gehør for deres synspunkter på den europæiske scene, har de samtidig forsøgt at minimere den europæiske regulerings påvirkning på egen arbejdsmarkedsregulering. En høj grad af overensstemmelse med den europæiske regulering har hjulpet herpå. I Danmark har afskærmningen også været støttet af en høj grad af konsensus mellem hovedaktørerne om at beskytte den nationale selvregulering. Det samme har ikke været tilfældet i Sverige, hvor arbejdsgiverorganisationerne har været mindre overbeviste om værdien af kollektive forhandlinger.

I artiklen analyseres påvirkningen på de to EU-medlemslande indenfor tre områder: Påvirkningen fra den fælleseuropæiske beskæftigelsespolitik har været meget begrænset, mens der kan findes nogen påvirkning fra de arbejdsmarkeds-relaterede direktiver, særligt i forhold til såkaldt atypisk ansatte. I begrænset omfang kan der også spores påvirkning fra arbejdsmigrationen på løn og ansættelsesvilkår.

Artiklen blev i oktober 2015 publiceret i antologien ’Social Policy and the Eurocirsis – Quo Vadis Social Europe’. Bogen er redigeret af Amandine Crespy og Gerog M;enz og udgivet på Palgrave Macmillan.Se mere her