16. november 2022

Digitale arbejdsplatforme og nye arbejdsmiljøudfordringer

Ny bevilling

Et nyt forskningsprojekt finansieret af Europa-Kommissionen (Horizon) og Danmarks Frie Forskningsråd (DFF) vil undersøge arbejdsmiljøet i den europæiske platformsøkonomi.

Foto: Colourbox

Projektet vil bidrage med ny viden om de arbejdsmiljørisici, der knytter sig an til platformsarbejde i en række europæiske lande, ligesom projektet undersøger arbejdsmiljøreguleringen i platformsøkonomien og vil dermed skabe grobund for læring på tværs af Europa.

”Med afsæt i en stor survey og interviews med både platformsarbejdere og -ejere undersøger vi, hvordan praksis og regelsæt udvikler sig på en række europæiske arbejdsplatforme, når det gælder platformsarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø,” siger lektor Trine P. Larsen

Trine P. Larsen og Anna Ilsøe står sammen med en fremtidig postdoc for den danske del af projektet, mens det overordnede projekt ledes og koordineres af Karolinska Instituttet, Sverige. Udover FAOS deltager samarbejdspartnere fra Belgien, Finland, Polen, Spanien, Storbritannien og Sverige.

Projektet har et budget på 1,54 millioner kroner og er finansieret af Europa-kommissionen (Horizon) og Danmarks Frie Forskningsråd.

Emner