3. maj 2015

The economic crisis: Testing employee relations

Den seneste økonomiske krises påvirkning af overenskomstforhandlinger på virksomhedsniveau har været emne for en del forskning, men der er kun begrænset viden om, hvordan medarbejderrelationer påvirkes af kriser. Denne artikel undersøger medarbejderrelationerne i virksomheder, som er henholdsvis meget påvirket; lidt påvirket; eller slet ikke påvirket af krise. En betydelig andel af tillidsrepræsentanterne udvikler i samarbejde med ledelsen lokale svar på kriser,  og dermed tager de ofte også medansvar for løsningerne. Selv når løsningerne indbefatter lønnedgang og/eller afskedigelser, formår de fleste at fastholde kollegernes opbakning. Samarbejdet har dog en begrænsning: I de virksomheder, som er hårdest ramt af krisen, oplever tillidsrepræsentanterne oftere at blive stressede på grund af interessekonflikter mellem ledelse og kolleger, ligesom der er flere, der ikke nyder kollegerne respekt og opbakning. Kriser sætter således relationerne mellem tillidsrepræsentanterne og kollegerne på spil, og på kriseramte virksomheder er det tillidsrepræsentanten, der befinder sig orkanens øje, når der skal medieres og findes løsninger mellem ledelsens og kollegernes interesser.

Artiklen er skrevet af FAOS-forskerne Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen og den er publiseret i journalen: Economic and Industrial Democracy 2015, Vol. 36(2).