24. juni 2010

Er det kun i Danmark, at overenskomsterne bidrager til flexicurity?

Artikel af Christian Lyhne Ibsen & Mikkel Mailand

Artiklen sammenligner kollektive forhandlinger og overenskomsters betydning for udvikling af flexicurity inden for den grafiske industri og elektrikerfaget i henholdsvis Storbritannien, Danmark, og Spanien. Studiet finder, at kollektive overenskomster særligt i Danmark, men også i Storbritannien bidrager til flexicurity, hvorimod de spanske aftaler gør dette i mindre grad. Grundlæggende medvirker rammeoverenskomster på løn og arbejdstid til at kombinere fleksibilitet med sikkerhed i form af minimumsrettigheder i alle tre lande. Yderligere kompensation for den øgede løn- og arbejdstidsfleksibilitet kommer fra indførslen af bestemmelser om barsel/forældreorlov samt efteruddannelse i aftalerne. Disse kan henholdsvis øge indkomstsikkerhed, kombinationssikkerhed og beskæftigelsessikkerhed. Rettighederne til ydelserne i de danske overenskomster overgår dog, hvad man kan få i de to andre lande - særligt på barselsområdet samt efteruddannelse og særligt i forhold til Spanien.

Artikel i Økonomi & Politik nr. 2, s. 63-77.