26. september 2022

Erhvervsorganisationers betydning for virksomheders samarbejde

Ny artikel

Christian Lyhne Ibsen, Lisa Sezer (Leicester) og Virginia Doellgast (Cornell) har undersøgt hvilken rolle erhvervsorganisationer spiller for, hvordan virksomheder samarbejder om overenskomstforhold og politisk interessevaretagelse

Erhvervsorganisationer er i de seneste par årtier blevet udpeget som stadig vigtigere aktører i liberalisering af markeder – selv i engang stærkt koordinerede og regulerede europæiske økonomier. På baggrund af en sammenligning af den danske og svenske IT- og teleindustri spørger vi, hvordan forskelle i erhvervsorganisationernes strukturer hænger sammen med, hvordan virksomhederne samarbejder på arbejdsmarkedet og i forhold til politisk interessevaretagelse. I Danmark giver opdelingen af IT- og teleindustrien DI og Dansk Erhverv et mere ustabilt samarbejde, hvor virksomheder i flere tilfælde forfølger deres særlige interesser i overenskomstforhold og politisk interessevaretagelse. I modsætning hertil tilskyndede enhedsorganisationen ALMEGA IT i Sverige til at virksomhederne overvejende søgte stabilt samarbejde i overenskomstforhold og politisk interessevaretagelse. Artiklen resultater viser således, at erhvervsorganisationer kan spille forskellige roller for virksomheders samarbejde afhængig af deres organisationsstruktur.

Læs hele artiklen 'Coordination versus organisation: Diverging logics of firm collaboration in Denmark and Sweden' af Christian Lyhne Ibsen, Lisa Sezer og Virginia Doellgast, udgivet i British Journal of Industrial Relations.

Emner