22. september 2021

Erhvervsuddannelsessystemers betydning for lønmodtageres tilpasningsevne

I en ny artikel undersøger Christian Lyhne Ibsen, FAOS og Amanda Chuan, Michigan State University, hvordan forskellige erhvervsuddannelsessystemer påvirker lønmodtageres tilpasningsevne til skiftende kompetencekrav i løbet af arbejdslivet.

Artiklen sammenligner to typer erhvervsuddannelsessystemer. I såkaldt kollektivistiske systemer (fx Tyskland) spiller arbejdsgivere en vigtig rolle via praktikpladser og kontrol med uddannelsers indhold, og der er derfor mere fokus på virksomheds- eller branchespecifikke kompetencer. I såkaldt statslige systemer (fx Sverige) spiller arbejdsgivere en mindre rolle, og der er mere fokus på generelle kompetencer. Tidligere forskning har vist vigtigheden af ​​de generelle kompetencer for arbejdstagernes tilpasningsevne. Derfor antages det i artiklen, at erhvervsuddannedes tilpasningsevne i løbet af arbejdslivet vil være højere i statslige systemer end i kollektivistiske systemer. På baggrund af analyser af OECD-data fra (Program for the International Assessment of Adult Competencies) viser artiklen, at når lønmodtagerne bliver ældre, sker der en betydeligt stejlere reduktion i de erhvervsuddannedes tilpasningsevne inden for kollektivistiske systemer i forhold til de statslige systemer. Disse resultater kan være en forklaring på tidligere forskningsresultater, der viser, at erhvervsuddannede i arbejdsgiverdominerede erhvervsuddannelsessystemer har en lavere arbejdsmarkedstilknytning senere i arbejdslivet.

Læs hele artiklen ’Skills for the Future? A Life Cycle Perspective on Systems of Vocational Education and Training’ af Christian Lyhne Ibsen og Amanda Chuan online i Industrial and Labor Relations Review, juni 2021.

Emner