14. maj 2020

Europæisk retspraksis og arbejdsklausuler i offentlige udbud efter Rüffert dommen

I en ny artikel i Journal of Common Market Studies ser forskere nærmere på brugen af arbejdsklausuler i offentlige udbud efter Rüffert-dommen i Danmark, Tyskland og Storbritannien.

En række domme fra EU og herunder Rüffert-dommen har skabt juridisk usikkerhed om brugen af arbejdsklausuler i offentlige udbud. Det har på forskellig vis påvirket politiske beslutningstageres brug af klausulerne i de enkelte medlemslande, hvor nationale aktører inden for rammerne af EU-reguleringen har søgt at dæmme op for den øgede europæisering ved at skabe rum til, at de kan prioritere egne dagsordner.

Artiklen undersøger processerne omkring offentlige udbud og udlicitering i Danmark, Tyskland og Storbritannien siden implementeringen af det reviderede EU direktiv om offentlige udbud i 2014. Forfatterne viser, hvordan både nationale og lokale aktører på forskellig vis udfordrer europæiseringen af de offentlige udbudspolitikker. Det er aktørers vilje og evne til at udnytte de juridiske usikkerheder, som knytter sig an til EU reguleringen angående brugen af arbejdsklausuler, der har betydning for hvilke strategier der udvikles lokalt. Samtidig bidrager de lokale aktørers ageren også til de nationale og lokale forskelligheder på tværs af kommuner og medlemslande.

Læs hele artiklen ‘Moving In and Out of the Shadow of European Case Law: the Dynamics of Public Procurement in the Post‐Post‐Rüffert Era’ af Bjarke Refslund, Karen Jaehrling, Mathew Johnson, Aristea Koukiadaki and Trine P. Larsen. Publiceret i Journal of Common Market Studies. (Kræver login)