14. december 2020

EU’s familie-arbejdslivsdirektiv: En tabt mulighed for britisk ligestilling?

Trine P. Larsen, Caroline de la Porte og Dorota Szelewa undersøger i et kapitel i en ny bog, hvilken betydning EU’s familie-arbejdslivsdirektiv fra 2019 kunne have haft for ligestillingen i Storbritannien, såfremt Brexit ikke var en realitet.

EU’s familie-arbejdslivsdirektiv indeholder 10 dages betalt fædreorlov, 2 måneders betalt øremærket forældreorlov til begge forældre, 5 ubetalte omsorgsdage samt adgang til fleksibel arbejdstid. Netop de nye orlovsrettigheder ville betyde et løft for britiske fædre, som sjældent udnytter deres ret til forældreorlov, fordi de selv skal finansiere orloven. Udfaldet af de politiske drøftelser, som omhandler Brexit, er usikre. Storbritanniens exit fra EU kan dog medføre, at de mister en mulighed for at forbedre landets familie-arbejdslivspolitikker, hvilket kunne have påvirket ligestillingen på arbejdsmarkedet i positiv retning.

Læs mere i kapitlet ‘The EU’s work-life balance directive: A lost opportunity for the UK in gender equality?’ af Caroline de la Porte, Trine P. Larsen og Dorota Szelewa.

Kapitlet er en del af bogen ’Whither Social Rights in (Post-) Brexit Europe?, redigeret af Matthew Donoghue and Mikko Kuisma.