12. januar 2018

Expats i danske virksomheder

FAOS har iværksat et tværfagligt forskningsprojekt i samarbejde med Økonomisk Institut, der fokuserer på højtkvalificerede udenlandske arbejdstagere – såkaldte expats. Formålet er, at bibringe viden og forståelse for virksomheders rolle i udviklingen af mobilitet blandt højtkvalificerede arbejdstagere.

Første del af projektet undersøger, hvorfor nogle virksomheder engagerer sig i international rekruttering og sammenligner bl.a. forskelle i opgaver udført af henholdsvis expats og danske medarbejdere. Anden del af projektet undersøger, hvorfor nogle expats ender i små og mellemstore virksomheder. Her analyseres rekrutteringskanaler over tid  og karakteristika ved de små og mellemstore virksomheder, der rekrutterer højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Forskningen udføres af lektor Nana Wesley Hansen, Sociologisk Institut/FAOS, post.doc. Mette Foged, Økonomisk Institut og Ph.d. studerende Natnael Simachew Nigatu, Økonomisk Institut. Projektet er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.