13. maj 2011

Fald i organisationsgrad fortsætter

Analyse af Christian Lyhne Ibsen, Jesper Due & Jørgen Steen Madsen 

Medlemstallet i de faglige organisationer i Danmark fortsætter nedad i perioden fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011. I alt er medlemstallet faldet med næsten 25.000 til i alt 1.778.000 medlemmer. Den faglige organisationsgrad er samtidig reduceret med 0,4 procentpoint til i alt 67,0 procent af lønmodtagerne per 1. januar 2011.

Den bagvedliggende tendens siden midten af 1990'erne er også fortsat i 2010, hvor forbundene under LO har tabt medlemmer, hvorimod FTF og AC henholdsvis holder niveauet og vokser svagt. LO-forbundenes kontingentbetalende medlemmer er således faldet med 38.000 fra 2010 til 2011, hvilket svarer til et fald i LO-forbundenes medlemmer på ca. 4 procent. Det nye er, at de ideologisk alternative organisationer - med Kristelig Fagforening og Det Faglige Hus i spidsen - kun har oplevet en meget beskeden stigning og dermed bryder den voldsomme fremgang, som ellers har været mønsteret det seneste årti.

Download hele artiklen (pdf)