Familie-arbejdslivspolitikker fra et ligestillingsperspektiv – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > Familie-arbejdslivspol...

15. december 2010

Familie-arbejdslivspolitikker fra et ligestillingsperspektiv

-Det 'glemte' sociale ansvar i danske CSR-initiativer 

Artikel af Trine P. Larsen

Virksomhedernes sociale ansvar er et emne, der prioriteres af den danske regering. Men initiativerne er relativt tavse omkring kønsmæssig ligestilling og familie-arbejdslivs-problematikken og fokuserer i stedet på emner som for eksempel de arbejdsløse, beskæftigelses- og socialpolitik. Ikke desto mindre har arbejdsmarkedets parter gennem overenskomsterne frivilligt påtaget sig et socialt ansvar for at lette danske lønmodtageres, især mødres og i mindre udstrækning fædres og andre lønmodtageres, balanceproblemer.

Artikel i Kvinder, Køn & Forskning, nr. 4, 2010.