8. maj 2013

FAOS' beretning 2012 er udkommet

FAOS beretning 2012
Denne publikation indeholder en beretning om de aktiviteter, som FAOS i løbet af 2012 har gennemført inden for forskningsprogrammet "De åbne markeder og den danske model". Forskningsprogrammet er femårigt og startede januar 2009.

I beretningen for 2012 kan man også læse om FAOS' økonomi og bemanding samt få et overblik over de publikationer, FAOS har udgivet i årets løb.

Download Beretning 2012 (pdf)