9. april 2014

FAOS' beretning 2013 er udkommet

 
Denne publikation indeholder en beretning om de aktiviteter, som FAOS i løbet af 2013 har gennemført inden for forskningsprogrammet "De åbne markeder og den danske model". Forskningsprogrammet er femårigt og startede januar 2009.

I beretningen for 2013 kan man også læse om FAOS' økonomi og bemanding samt få et overblik over de publikationer, FAOS har udgivet i årets løb.

Download Beretning 2013 (pdf)