16. december 2019

FAOS bidrager til lærerkommissionens arbejde

Lærerkommisionen har analyseret lærernes arbejdsvilkår og undervejs modtaget input fra en lang række forskere. Foto: Colourbox

Lektor Nana Wesley Hansen fra FAOS har bidraget til Lærerkommissionens rapport, der netop er blevet offentliggjort. Rapporten skal danne baggrund for de kommende overenskomstforhandlinger mellem lærerne og kommunerne i 2021.

Lærerkommissionen med formand Per B. Christensen i spidsen har netop lanceret sin længe ventede rapport om lærernes arbejdstid. Rapporten skal danne fundament for de kommende overenskomstforhandlinger i 2021 mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening.

Kommissionen har i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten modtaget input fra en række forskere med ekspertise inden for relevante områder. En af disse forskere er Nana Wesley Hansen fra FAOS, der på baggrund af sin forskning i lærernes arbejdstidsaftaler har bidraget med paperet ’Arbejdstidsaftaler: Lokalt forhandlede løsninger og rum til egen tid’. Herudover deltog Nana Wesley Hansen i et forskerseminar i marts på VIA University College i Aarhus, hvor forskere deltog i gruppe- og plenumdebatter med kommissionsmedlemmer.

Læs hele Lærerkommissionens rapport

Læs forskernes bidrag til Lærerkommissionens rapport