24. januar 2023

FAOS forskningsartikel vinder international anerkendelse

Jubilæumsartikel

Tidsskriftet Socio-Economic Review fylder 20 år og genudgiver i den forbindelse deres 20 bedste forskningsartikler gennem tiden. En af de udvalgte artikler handler om arbejdsmarkedsforskning og er skrevet af FAOS’ Christian Lyhne Ibsen m.fl.

Forskningstidsskriftet Socio-Economic Review har 20 års jubilæum og genudgiver i den anledning 20 af de bedste artikler tidsskriftet har bragt. En af de udvalgte artikler, ‘Mapping the frontier of theory in industrial relations: the contested role of worker representation’, handler om nye tilgange inden for studiet af arbejdsmarkedsrelationer og er skrevet af Christian Lyhne Ibsen og to udenlandske kolleger. Artiklen er blev publiceret i 2015 og vurderes til at være et af de bedste bidrag i tidsskriftets historie.

Artiklen sætter fokus på fagforeningers dalende medlemstilslutning og konsekvenserne heraf. I takt med at fagforeninger verden over er gået tilbage, er der opstået nye alternative former for organisationer og institutioner, der repræsenterer lønmodtagernes interesser. Disse alternativer til fagforeninger, fx sociale bevægelser eller virksomhedsdrevne medarbejderråd, har udfordret forskningen i arbejdsmarkedsrelationer og skabt behov for nytænkning. I artiklen viser Christian Lyhne Ibsen, Maite Tapia (Michigan State University) og Thomas A. Kochan (MIT Sloan School of Management), at eksisterende teorier inden for forskningen har svært ved at forstå og forklare de nye former for lønmodtagerrepræsentation. Derfor er nye teoriretninger, der udvider paletten af aktører og ansættelsesformer, som relaterer sig til de nye former for lønmodtagerrepræsentation, nødvendige. Endelig viser forfatterne, hvordan nye teoriretninger kan revitalisere forskningen i arbejdsmarkedsrelationer samt videreføre den praksisnære forskningstradition, som har karakteriseret forskningsfeltet siden dets fødsel.  

Læs hele artiklen 'Mapping the frontier of theory in industrial relations: the contested role of worker representation' af Christian Lyhne Ibsen, Maite Tapia (Michigan State University) og Thomas A. Kochan (MIT Sloan School of Management).

Læs Socio-Economic Reviews jubilæumstidsskrift ’SER's 20th Anniversary Virtual Special Issue’.

Emner