13. juni 2016

FAOS information nr. 2, 2016

Læs artiklerne:

Revisorer som ny aktør på overenskomstscenen
Udenlandske virksomheder bruger revisorer til at rådgive sig i overenskomstmæssige spørgsmål. Dermed bliver revisorerne en ny aktør på overenskomstscenen, der er med til både at fortolke og iværksætte overenskomsten. Spørgsmålet er, hvad det betyder for aftalesystemet på sigt.

Fuldtid er fortid i servicebranchen
Antallet af deltidsansættelser i detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen er vokset siden krisen. Mange af jobbene bliver besat af studerende, der ikke har et stærtk incitament til at melde sig ind i en fagforening. Det kan få konsekvenser.

Lovgivning betyder flere arbejdstimer
Kollektiv forhandling eller lovgivning? Den måde et land fastsætter arbejdstiden på, påvirker antallet af ugentlige arbejdstimer. Det viser en ny rapport fra Eurofound, der forsker i det europæiske arbejdsmarked. FAOS har stået for det danske bidrag.

FAOS modtager bevilling til to EU-projekter
En million kroner fra EU betyder, at FAOS er med i to spændende EU-projekter. Det ene undersøger forholdende i kreative brancher, det andet ser på beskæftigelse, løn og arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet efter den økonomiske krise.

Hvorfor er virksomheder medlem af en arbejdsgiverforening?
Opbakningen til arbejdsgiverforeninger er faldet betydeligt i Vesteuropa. Nyt forksningsprojekt skal belyse, hvad der får virksomheder til at være medlem af en arbejdsgiverforening.

Digitalisering af servicearbejdet
Selvscannere i supermarkedet og nye digitale platforme. Ny teknologi er i gang med at ændre jobfunktionerne hos både kassemedarbejderen og den kontoransatte. Nyt forskningsprojekt skal belyse, hvordan arbejdsgivere og ansatte bliver påvirket af forandringen.

FAOS undersøger, hvordan vikarer får bedre vilkår
Som led i et EU-projekt undersøger FAOS, hvordan arbejdsmarkedets parter bidrager til at mindske usikre ansættelser som f.eks. vikar- og konsulentjob.

FAOS hylder deres stiftere

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)