24. maj 2017

FAOS information nr 1, 2017

Læs artiklerne:

Sammenkædning - udskældt og nødvendig
Arbejdsgivernes nye adgang til ’systematisk overarbejde’ og manglende tiltag mod social dumping var hovedargumenterne bag de mange nej-stemmer ved urafstemningen om OK2017 mæglingsforslaget. Efter afstemningen har der – nok en gang – rejst sig en diskussion om sammenkædningen af overenskomsterne. De nærmere årsager til denne diskussion ligger dog i den bomstærke koordinering i DA og interne uenigheder i LO.

Sikring af industriens vikarer
Vikarbranchen leverer arbejdskraft til stadig flere brancher ikke mindst industrien. Derfor har arbejdsmarkedets parter udviklet en række centrale og lokale tiltag med henblik på at forbedre vikarers vilkår.

Fleksibilitet i det lokale forhandlingssystem
Det lokale forhandlingssystem finder selv den nødvendige fleksibilitet, hvis systemet ikke tilbyder den

Er platformen arbejdsgiver?
Digitale platforme rejser spørgsmål om arbejdsrelationerne, som vi kender dem. Nyt forskningsnotat fra FAOS giver overblik over anvendte begreber, samt juridiske og politiske diskussioner, som de nye platforme rejser

Den Danske Model og digitaliseringen
Tyskland og Sverige løber foran Danmark, når det kommer til trepartstiltag, der skal undersøge hvordan digitalisering påvirker arbejdsmarkedet.

Digitalisering i et europæisk perspektiv
Der er stor forskel på, hvor langt partssamarbejdet i de enkelte EU-lande er kommet i forhold til de udfordringer som digitaliseringen medfører. Tyskland er det  land, hvor en samlet strategi er længst fremme, mens Danmark ligger længere nede på listen.

Er platformsøkonomi en udfordring eller en mulighed?
Nyt projekt undersøger, hvordan aktører som fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og staten forholder sig til de platformsøkonomier, der til stadighed skubber til den måde det danske arbejdsmarked er indrettet på.

FAOS mødtes med ph.d.-studerende fra hele verden i London
I februar 2017 deltog FAOS ved et internationalt ph.d.-seminar på London School
of Economics i London. ni ph.d.-studerende, fem professorer og to associerede
professorer mødtes til to intensive dage med præsentationer, diskussioner og
faglig inspiration.

Bliv skarp på Den Danske Model
Styrk din faglige viden og få styr på Den Danske Models
kernebegreber. FAOS gentager successen med en uges sommeruniversitet i august

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)