18. marts 2015

FAOS information nr. 1 2015

Læs artiklerne:

Vindstød uden stormstyrke – OK 2015 i den offentlige sektor
Efter et ikke alt for dramatisk forløb gav overenskomstfornyelsen i 2015 økonomisk smalle forlig, der dog sikrer reallønsstigninger, men også indeholder ændringer i reguleringsordningen. Desuden opnåedes resultater i forhold til bl.a. det psykiske arbejdsmiljø, ligestilling, forenkling af overenskomster og efteruddannelse…

Undersøgelse af organiseringen af lønmodtagere går ind i næste fase
LO har netop bevilliget penge til et nyt FAOS-projekt, der undersøger organiseringen af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked.

Mod inklusion af atypiske ansatte?
Nyt forskningsnotat viser, at forekomsten af såkaldte ’atypiske ansættelser’ varierer på tværs af sektorer på det danske arbejdsmarked, og at disse ikke nødvendigvis er lig med problematiske løn og arbejdsforhold, om end mere i nogle sektorer end andre.

Arbejdsmarkedsrelationer i multinationale selskaber
Multinationale selskaber har meget forskellig indflydelse på arbejdsmarkedsrelationerne i forskellige lande. I nogle lande er de ganske dominerende spillere, også i forhold til arbejdsmarkedsreguleringen…

Kollektivt forhandlet løn og EU’s økonomiske politik
FAOS deltager i et EU-projekt om EU's indflydelse på de enkelte landes arbejdsmarkedsregulering i kølvandet på krisen. De nye økonomisk aftaler går under betegnelsen ’new European economic governance'...

Brugerinddragelsens betydning for arbejdsmarkedets parter
Elever, forældre, patienter og pårørende inddrages i stigende omfang i beslutningsprocesser på de danske folkeskoler og hospitaler.

Den Danske Model – under udvikling eller afvikling?

LO og FTF’s roller i forhandlingssystemet

Overenskomster under pres – OK2013 i den offentlige sektor

Midlertidige arbejdsmigranter fra Øst- og Centraleuropa udfordrer den danske model

Økonomi og Arbejde i det 21. århundrede

Hæder til FAOS

Download nyhedsbrevet som e-paper