20. juni 2018

FAOS Information nr. 1 2018

Læs artiklerne:

  • Central- og østeuropæiske immigranter fastholdes i lavtlønsjobs

Udenlandsk arbejdskraft fra Øst og Centraleuropa sidder ofte fast i ufaglærte og lavtlønnede jobs, selv efter de har boet og arbejdet i Danmark i årevis. Samtidig eksisterer der betydelige indkomstforskelle mellem fastboende immigranter og danskere i lignende stillinger. Det viser en ny ph.d. afhandling af Jonas Felbo-Kolding, der har set nærmere på særligt central- og østeuropæiske immigranters integration på arbejdsmarkedet.

  • OK18: Dramatisk proces endte med vedligeholdelsesforlig

OK18 endte med forlig uden konflikt, men placerer sig i rækken af vedligeholdelsesforlig. Systemets manglende evne til at udvikle væsentlige nye tiltag kan på sigt udfordre legitimiteten af den offentlige aftalemodel. 

  • Potentialer og udfordringer i platformsøkonomien

Platformsøkonomien i Danmark blomstrer og kan blive en ny vej ind på arbejdsmarkedet for bl.a. udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Der er dog udfordringer, som skal løses, hvis platformsøkonomiens potentiale for alvor skal indfries.

  • Den kreative industri: Nye fællesskaber bryder med traditionelle lønmodtager-arbejdsgiverskel

Den kreative industri har de senere år oplevet en fremvækst af nye og innovative fællesskaber, der ofte går på tværs af de traditionelle lønmodtager-arbejdsgiverskel.

  • Nye typer af regulering udfordrer social sikring af atypisk ansatte

Sociale ydelser i Danmark gøres i stigende grad afhængig af indkomst, beskæftigelsesstatus og overenskomstdækning. Det kan i nogle tilfælde kompensere atypisk beskæftigede for manglende social sikring, mens det i andre tilfælde skaber yderligere udfordringer for dem.

  • Medlemskontingentet er kun én blandt mange indtægtskilder for fagforeninger

Medlemskontingentet betragtes fortsat som den vigtigste indtægtskilde blandt europæiske fagforeninger, men udgør en faldende del af mange organisationers indtægtsgrundlag. Det gælder også de danske fagforeninger.

  • Vækst i differentierede medlemskaber blandt europæiske fagforeninger

Flere og flere europæiske fagforeninger tilbyder differentierede medlemsskaber. På sigt kan udviklingen udhule fundamentet bag de europæiske aftalemodeller, hvis flere og flere fravælger de traditionelle medlemskaber.

Download og læs hele nyhedsbrevet (e-paper)