21. februar 2019

FAOS Information nr. 1 2019

Læs artiklerne:

  • OK18: Analyse af forløbet og ny diagnose på det høje konfliktniveau

OK18 i den offentlige sektor var det mest komplicerede og spektakulære forløb i det offentlige aftalesystems historie. Hvorfor kom vi så tæt på en storkonflikt, men endte alligevel med forlig? Udfordringerne i aftalesystemet handler i højere grad om øgede forskelle i parternes interesser, strategier og indbyrdes relationer end problemer med de formelle institutioner og strukturer.

  • Flere danske virksomheder gør brug af expats

Flere danske virksomheder gør brug af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, og antallet af expats er stigende. Et nyt forskningsprojekt har analyseret, hvad der kendetegner de virksomheder, der rekrutterer expats, hvilke opgaver de typisk udfører i virksomhederne samt deres lønniveau.

  • Flere løse ansættelser i servicebranchen

Løse ansættelser fylder mere og mere i den politiske debat. Er fuldtid ved at blive erstattet af stadigt flere løse ansættelser på det danske arbejdsmarked? Og hvem trækker på de fleksible ansættelsesformer? Det er nogle af de spørgsmål, der belyses i et igangværende samarbejdsprojekt mellem FAOS og en række nordiske og danske forskningscentre.

  • Dansk overenskomstsystem sikrer ensartet lønudvikling

FAOS har sammen kollegaer fra otte andre EU-lande deltaget i et europæisk forskningsprojekt, som undersøger, hvorvidt arbejdsmarkedets parter er aktivt involveret i nye strategier og praksisser med henblik på inklusiv vækst og ensartet lønudvikling gennem kollektive forhandlinger.

  • Den Danske Model - intensivt kursus i august

FAOS afholder i august et nyt og opdateret sommerkursus om Den Danske Model. Kurset er målrettet repræsentanter og medarbejdere fra arbejdsgiverorganisationer, offentlige institutioner og fagforeninger. Gennem oplæg fra forskere, eksterne eksperter og praktikere får deltagerne bud på, hvilke udfordringer det danske arbejdsmarkedssystem står overfor nu og i de kommende år.

Download og læs hele nyhedsbrevet (e-paper)