23. maj 2014

FAOS information nr. 2 2014

Læs artiklerne:

Globalisering af det akademiske arbejde
Det akademiske arbejdsmarked i Danmark er blevet mere globaliseret. Der kommer flere udenlandske højtkvalificerede til Danmark, højtkvalificerede jobs offshores til udlandet, og der er flere og flere akademikere, som rejser ud i kortere eller længere perioder for at arbejde. Det har betydning for løn og arbejdsvilkår, viser en ny rapport…

Sol over aftalemodellen – og en enkelt tordensky
OK 2014 foregik i en økonomisk brydningstid, hvor den historiske økonomiske krise måske – måske ikke – var ovre. Dette skabte tvivl om, hvorvidt parterne nu kunne blive enige, hvis deres læsning af økonomien ikke stemte overens. Tvivlen blev dog hurtigt gjort til skamme, da industriens parter efter relativt kort tid blev enige, og andre områder – herunder transporten og byggeriet – fulgte trop...

De nordiske aftalemodeller i åbne markeder
En ny fællesnordisk rapport, som FAOS har stået i spidsen for, beskriver og analyserer de seneste årtiers revitalisering af de nordiske aftalesystemer – hvad er fællestrækkene i forandringerne, hvad er forskellene, og hvilke resultater er der opnået i forhold til konkurrenceevne og indkomstudvikling?

Psykisk arbejdsmiljø – hvordan kan det løftes?
Den afgørende faktor for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø er et godt samarbejde mellem ledelse og ansatte, viser en ny rapport...

Udenlandske arbejdstagere og arbejdsgivere i bygge- og anlægsbranchen
Udenlandsk arbejdskraft er blevet en fast del af den danske bygge- og anlægsbranche. Under højkonjunkturen kunne man tro, at den stigende tilstrømning af udenlandske arbejdstagere og virksomheder alene skyldtes manglen på dansk arbejdskraft, men under krisen er tilstrømningen blot fortsat...

Prestigefyldt stipendie til FAOS-forsker
Adjunkt Jens Arnholtz fra FAOS kom igennem nåleøjet og var blandt de blot ti personer, der i februar modtog et postdoc-stipendie fra FSE...

EIRO bliver til EurWORK
De to observatorier EIRO og EWCO er lagt sammen og omdøbt til EurWORK. Dannelsen af EurWORK var samtidig begyndelsen på en ny kontraktperiode. FAOS har været med siden begyndelsen og fortsætter som dansk nationalcenter...

Download nyhedsbrevet som e-paper