24. oktober 2012

FAOS information nr. 3 2012

Læs artiklerne:

Faglig organisering – en kastebold mellem TR og lokalafdeling
Samarbejde mellem tillidsrepræsentant og lokalafdeling er afgørende for rekruttering og fastholdelse af fagforeningsmedlemmer – men dette samarbejde er ikke altid velfungerende…

Offentlige overenskomster under økonomisk smalhals
Overenskomstfornyelsen i 2011 fremstår umiddelbart relativt udramatisk. Men forløbet kan vise sig at markere starten på en periode med meget smalle forlig og arbejdsgiverne i førersædet…

Hvad skal vi leve af fremover?
Øget økonomisk integration forskyder den internationale arbejdsdeling og stiller spørgsmålstegn ved hvilke jobs, der skal dominere de ’gamle’ og ’nye’ økonomier i fremtiden. Det var et hovedtema for to konferencer i USA, hvor forskere fra FAOS deltog…

Nye perspektiver og studier af arbejdsmigration i Norden
Arbejdsmigration til og fra de nordiske lande har ændret sig markant de seneste ti år, derfor må studiet af emnet også gøre brug af ny data, analyseværktøjer og metoder. Dette var temaet for en workshop på Island, hvor forskere fra FAOS deltog…

MIT omsætter ord til praksis
Det prestigefyldte amerikanske universitet, Massachussetts Institute of Technology (MIT), har med succes omsat de fine ord om at kombinere de socialvidenskabelige discipliner til praksis, og har bl.a. derfor behold arbejdsmarkedsforskningens førertrøje i USA…

Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde
FAOS afholdte den 30. august seminar på CSS om den voksende gruppe af ’outsidere’ ift. den danske model. Omdrejningspunktet var dels omfanget af outsiderproblematikken, dels de potentielle udfordringer forbundet hermed – og for hvem det er et problem

Download FAOS information nr. 3 2012 som e-paper 

FAOS information logo