8. september 2014

FAOS information nr. 3 2014

Læs artiklerne:

Fastholdelse i butikker kræver flere former for samarbejde
Detailhandlen er præget af en relativt høj personaleomsætning. En ny undersøgelse fra FAOS viser, at arbejdspladser, der bruger flere former for formelt og uformelt samarbejde, har held med at fastholde såvel fuldtids- som deltidsansatte...

Reformernes tid – regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990
Tiden siden 1990 har været kendetegnet ved voldsomme konjunkturelle op- og nedture, og samtidig er der sket fundamentale ændringer i vores omverden og i rammerne for dansk økonomi og velfærd. Det er udgangspunktet for den danske landerapport i NordMod-projektet...

Sociale netværks betydning for arbejdsmigranters integration
Debatten om central- og østeuropæiske EU-borgeres tilstedeværelse på det danske arbejdsmarked har under overskrifter som velfærdsturisme og social dumping fyldt en stor del af den politiske dagsorden de seneste år. Et nyt ph.d.-projekt på FAOS ser nærmere på sociale netværks betydning for integrationen af de central- og østeuropæiske arbejdsmigranter i Danmark...

Organisering af lønmodtagere på det mobile danske arbejdsmarked
Et FAOS-projekt skal give os ny viden om årsager til tilvalg eller fravalg af fagforenings- og a-kassemedlemskab. Projektet fokuserer særligt på betydningen af mobilitet på det danske arbejdsmarked...

FAOS på konference-tour 2014
Mens forberedelserne til en af sommerens store tours var på sit højeste, begav forskerne fra FAOS sig også af sted på deres egen tour – dog ikke på to hjul. De tog på konference-tour rundt til Europas arbejdsmarkedskonferencer...

Den danske model for voksne – Copenhagen Summer University 2014
FAOS gentog succesen fra sidste år og afholdt i august et kursus om den danske model ved Copenhagen Summer University 2014. Med var 30 nye deltagere på tværs af lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, som tog del i de livlige faglige diskussioner om den danske models fremtid...

Download nyhedsbrevet som e-paper