7. december 2016

FAOS information nr. 3, 2016

Læs artiklerne:

OK 2017 - Forhandlinger under et tøvende opsving
I begyndelsen af det nye år går overenskomstforhandlingerne i gang på det private arbejdsmarked. Forbedringen i økonomien giver lønmodtagersiden forventninger om, at der denne gang er mere at forhandle om. Samtidig fremstår social dumping atter som et emne, der kan skabe problemer.

Ustabilitet i forhandlingssystem nedsætter konkurrenceevnen
Ustabilitet og forandringer i forhandlingssystemet forringer et lands konkurrenceevne. Det viser en ny undersøgelse fra FAOS.

Seminar om udstationering skabte debat
Udstationerede arbejdstagere leverer under en procent af arbejdskraften på det danske arbejdsmarked, men deres tilstedeværelse skaber stor debat. Udstationering berører nemlig en vanskelig arbejdsgang mellem europæisk integration og den danske model. Det blev tydeligt på FAOS' seminar om udstationering i bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdstid er virksomhedens kriseredskab
Arbejdstid er et af de redskaber, som ledelsen og tillidsrepræsentanter trækker på, når der er behov for at tilpasse løn og arbejdsvilkår. Det gælder ikke mindst på virksomheder ramt af økonomiske nedskæringer, lønstop og afskedigelser.

FAOS på konferencer
Konferencer er for FAOS meget vigtige til at skabe kontakter. Det er her, vi møder kolleger, der kan skabe grundlag for komparative projekter.

Alle stole var besat, men mest af folk fra fagbevægelsen
Endnu engang var der udsolgt til FAOS' sommeruniversitet om Den Danske Model. Men arbejdsgiversiden var repræsenteret med færre deltagere end arbejdstagersiden.

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)