5. december 2022

FAOS søger en post.doc. til to nye projekter om velfærd og fremtidens arbejdsmarked

Stillingsopslag

FAOS ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, søger en tidsbegrænset post.doc. (3 år og 3 måneder) med start den 1. marts 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Stillingen er en unik mulighed for at blive del af en forskergruppe, der studerer arbejdsmarked og velfærd i den digitale tidsalder. I samarbejde med lektor Anna Ilsøe og lektor Trine Pernille Larsen vil den nye post.doc. generere og analysere surveydata om atypisk arbejde, platformsarbejde, social beskyttelse, sundhed og sikkerhed på tværs af flere europæiske lande. Undersøgelserne indgår i to store internationale forskningsprojekter, der gennemføres i samarbejde med forskningsgrupper i andre europæiske lande; TransEuroWorkS og Gig-OSH.

Begge forskningsprojekter ledes i fællesskab af lektor Anna Ilsøe og lektor Trine Pernille Larsen.

Læs mere om projekterne og stillingen

Emner