FAOS beretning 2009 er udkommet – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > FAOS beretning 2009 er...

12. april 2010

FAOS beretning 2009 er udkommet

Denne publikation om FAOS' forskningsvirksomhed i 2009 indeholder en beretning om de aktiviteter, der er gennemført inden for de forskellige forskningsområder i forskningsprogrammet "De åbne markeder og den danske model". Forskningsprogrammet er femårigt og startede januar 2009. Der er fokus på bl.a. arbejdsmigration og relationen mellem familie og arbejdsliv.

I årets beretning - der i øvrigt har fået nyt layout - kan man desuden læse om FAOS' økonomi og bemanding samt få et overblik over de publikationer, FAOS har udgivet i 2009.

Download Beretning 2009 (pdf)