27. marts 2012

FAOS beretning 2011 er udkommet

Denne publikation om FAOS' forskningsvirksomhed i 2011 indeholder en beretning om de aktiviteter, der er gennemført inden for de forskellige forskningsområder i forskningsprogrammet "De åbne markeder og den danske model". Forskningsprogrammet er femårigt og startede januar 2009.

I årets beretning kan man desuden læse om FAOS' økonomi og bemanding samt få et overblik over de publikationer, FAOS har udgivet i 2011.

Download Beretning 2011 (pdf)