4. juni 2012

FAOS information nr. 2 2012

Læs artiklerne:

Godt samarbejde kræver konstant arbejde

Den 11. juni afholder FAOS seminar om projektet "Stier og barrierer for det gode samarbejde på arbejdspladsen". En af hovedkonklusionerne er, at økonomisk krise ikke automatisk resulterer i dårligere samarbejde...

Hvor opnår lønmodtagerne størst fleksibilitet?

Fungerer regulering af arbejdstid på nationalt niveau og sektorniveau som en spændetrøje eller et sikkerhedsnet for lønmodtagere, der ønsker fleksibel arbejdstid på deres arbejdsplads?...

Organisering af østeuropæiske arbejdstagere

En ny artikel sammenligner byggefagforeningers indsats for at organisere østeuropæiske arbejdstagere i Danmark, Norge og England...

De gule versus LO - Hvor melder de sig ind?

Analyse viser i tråd med tidligere undersøgelser stor sandsynlighed for gult medlemskab, hvis man er ung eller har lav disponibel indkomst. Derudover kan fælles økonomiske beslutninger i hjemmet have stor betydning for valget af gult...

Var CSC-konflikten et brud på den danske model?

Konflikten mellem CSC og PROSA i 2011 gav anledning til debat om den danske models fremtid. En ny undersøgelse viser, at selve konflikten ikke brød med modellen. Til gengæld afveg de hidtidige overenskomster fra to af modellens centrale dimensioner...

De nordiske modeller frem mod 2030

Hvad er hovedudfordringerne for de nordiske arbejdsmarkeds- og velfærdsmodeller frem mod år 2030? Det er det overordnede spørgsmål i et fællesnordisk forskningsprojekt...

The Oxford tutorial

Oxford University er kendt for stolte gamle traditioner, men den særlige dialogbaserede undervisningsform 'The Oxford tutorial' giver fortsat forskere og studerende et godt fundament for at løse konkrete problemer i en moderne globaliseret verden...

Krisekonferencer på ETUI

Efter tre måneders ophold ved ETUI, for at studere de politiske processer om udstationering, beskriver Ph.d.-student fra FAOS Jens Arnholtz tre af instituttets konferencer, som alle gav nye perspektiver på krisen...

Download nyhedsbrevet som e-paper