25. maj 2011

FAOS information nr. 44

Et nyt nummer af nyhedsbrevet FAOS information er udkommet.

I forsideartiklen Kun lidt tilføjet, men meget forhindret gennemgår Mikkel Mailand m.fl. overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor 2011. I artiklen fokuseres der på det statslige og det kommunale område. 

I artiklen Det svenske forhandlingssystem under revision sammenligner Christian Lyhne Ibsen m.fl. overenskomstforhandlingerne 2010 i Sverige og Danmark. Artiklen indeholder en historisk gennemgang af det svenske overenskomstsystem fra 1980'erne og op til OK 10. 

Artiklen Ny FAOS-antologi: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen annoncerer udgivelsen af en antologi med bidrag fra en række af FAOS’ medarbejdere. Omdrejningspunktet er, hvorvidt den danske model presses og tilpasses de udfordringer, der følger i kølvandet på de nye lønmodtagergrupper, som udgør en stadig større del af det danske arbejdsmarked. 

Læs disse og andre artikler i FAOS information nr. 44.

Download hele nyhedsbrevet (pdf)