30. september 2011

FAOS information nr. 45

Et nyt nummer af nyhedsbrevet FAOS information er udkommet.

Forsideartiklen Multinationale selskaber - HR-politikker og relationer til den danske model omhandler en ny rapport udarbejdet i samarbejde mellem FAOS og CBS. Rapporten fokuserer på multinationale selskabers strategier i et dansk arbejdsmarkedssystem.

Artiklen Fra flexicurity til mobication tager afsæt i en rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd, der har til formål at bidrage til udviklingen af arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken i de nordiske lande.

Artiklen 'Business as usual' i den offentlige sektor? belyser, hvordan reformer af den offentlige sektor i Skandinavien har indvirket på arbejdsmarkedsrelationer og arbejdsforhold.

Læs disse og andre artikler i FAOS information nr. 45.

Download hele nyhedsbrevet (pdf)