FAOS information nr. 42 – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > FAOS information nr. 42

03. oktober 2010

FAOS information nr. 42

Et nyt nummer af nyhedsbrevet FAOS information er udkommet.

Forsideartiklen Faldende organisationsgrad truer det kollektive aftalesystem omhandler en ny undersøgelse, der kortlægger udviklingen i organisationsgraden. Jesper Due og Jørgen Steen Madsen diskuterer resultaterne og ser på konsekvenserne af medlemsfaldet for det kollektive aftalesystem.  

I artiklen Social dumping - status og udfordringer gennemgår Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen forskellige ansvarsformer - kædeansvar, tredjepartsansvar og bestilleransvar - der kan indføres for at imødegå problemerne med social dumping. Der sættes også fokus på de initiativer, der blev taget ved OK-2010 for at hindre social dumping. 

Mikkel Mailand præsenterer i artiklen Med nedsat hastighed eller fuld fart mod et socialt Europa? projektet 'Slowing down Social Europe?'. Inden for de seneste år er de kræfter, der ønsker en begrænsning af EU-arbejdsmarkedsreguleringen, blevet styrket. Formålet med projektet er at analysere om indholdet i og vægten mellem forskellige reguleringstyper er blevet påvirket af denne styrkelse.

Læs disse og andre artikler i FAOS information nr. 42.

Download hele nyhedsbrevet (pdf)