FAOS information nr. 43 – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > FAOS information nr. 43

23. januar 2011

FAOS information nr. 43

Et nyt nummer af nyhedsbrevet FAOS information er udkommet.

I forsideartiklen Den ambitiøse tillidsrepræsentant anno 2010 gennemgår Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen resultaterne af den hidtil mest omfattende undersøgelse af LO-tillidsrepræsentanternes virke, som blev offentliggjort i oktober 2010.

I artiklen Dagpengesystemet og flexicurity-modellen præsenterer Mikkel Mailand et forskningsnotat, der gennemgår 21 tiltag til at forbedre det danske dagpengesystem. De forskellige tiltag diskuteres og analyseres, og tiltagenes konsekvenser for flexicurity belyses.

Søren Kaj Andersen belyser i artiklen Jobs, jobs, jobs de amerikanske arbejdsmarkedsforhold og rapporterer fra en nylig afholdt forskerkonference i USA arrangeret af organisationen Labor and Employment Relations Association.

Læs disse og andre artikler i FAOS information nr. 43.

Download hele nyhedsbrevet (pdf)