25. februar 2016

FAOS information nr. 1 2016

Læs artiklerne:

Piotr og Andrei bliver i Danmark
En stadig større del af de polakker og rumænere, som pakker kufferten og rejser mod Danmark vælger i dag at blive i landet, og det selvom en del af dem aldrig har været her før. Jonas Felbo-Kolding har som en del af sit ph.d.-projekt netop udgivet det første af to forskningsnotater, der undersøger blivende arbejdsmigranter fra Polen og Rumænien.

Trepartsforhandlinger i Danmark og Europa følges ikke ad
Trepartsforhandlinger med flere emner på dagsordenen florerede særligt i 1990'erne og tidligt i 00'erne rundt omkring i Europa, hvor de var fraværende i Danmark. Efter den økonomiske krise synes billedet at være vendt.

Tre FAOS-forskere på Dansk Sociologkongres 2016

Den offentlige aftalemodels fremtid ligger i parternes hænder
Krudtrøgen har endnu ikke lagt sig efter lærerkonflikten i 2013. Lønmodtagerne er fortsat kritiske overfor forløbet. Dog er der stærk tro på aftalesystemets fremtid, hvis parterne vil arbejde for det.

Bliv skarp på den danske model
Styrk din faglige viden og få styr på den danske models kernebegreber når FAOS afholder sommeruniversitet i august.

FAOS samlede ph.d.ere fra hele verden
I februar 2016 var FAOS vært ved et internationalt ph.d.-seminar, hvor 12 ph.d.-studerende fra Europa og USA mødtes for at få faglig sparring.

Fald i organisationsgraden kan skabe negative spiraler

Download hele nyhedsbrevet (e-paper)