21. september 2022

Finanskrisen har presset vilkårene i den nordiske daginstitutionssektor

Ny artikel

Trine P. Larsen har i samarbejde med Caroline de la Porte (CBS) og Åsa Lundkvist (Lund universitet) undersøgt, hvordan finanskrisen i 2008 har påvirket arbejdsvilkår og kvalitet i børnepasning inden for daginstitutionsområdet i Danmark og Sverige

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Selvom både Danmark og Sverige er notorisk kendte for deres veludbyggede daginstitutionssektor, der garanterer alle småbørn en institutionsplads, så har finanskrisen og de efterfølgende besparelser sat daginstitutionsområdet under pres i begge lande. Det har bidraget til større ulighed på tværs kommunegrænserne, når det kommer til såvel arbejdsvilkår som kvaliteten af dagtilbuddene. Det har skabt grobund for debat og flere politiske tiltag med henblik på at forbedre vilkårene på daginstitutionsområdet i form af læreplaner, bedre normeringer mv. Artiklen konkluderer, at der er vigtige forskelle på den måde man fra dansk og svensk side har håndteret de udfordringer, som daginstitutionssektoren står overfor. Sverige har eksempelvis valgt frivillighedens vej i forhold til at sikre bedre normeringer i de svenske institutioner, og der er således ikke specifikke lovkrav til gruppestørrelsen og antallet af personale i de svenske institutioner. I Danmark har man derimod fra politisk hold valgt at lovgive i form af specifikke krav til antallet af børn per voksen i de danske daginstitutioner (1 voksen til 3 børn) og har ligeledes tilført yderligere midler til området for at forbedre vilkårene i sektoren. Hvilken betydning de enkelte tiltag vil få for såvel arbejdsvilkårene som kvaliteten af dagtilbuddet vil kun fremtiden vise, men forventningen er, at uligheden på tværs af kommunegrænserne ikke vil blive adresseret på samme måde i Sverige som i Danmark, når der er tale om frivillige frem for specifikke lovkrav.

Læs hele artiklen ‘Still a poster child for social investment? Changing regulatory dynamics of early childhood education and care in Denmark and Sweden’ af Caroline de la Porte, Trine P. Larsen og Åsa Lundqvist. Artiklen er publiceret i det amerikanske tidsskrift Regulation and Governance, og er del af et special issue om de nordiske velfærdsstaters håndtering af en række nutidige udfordringer.
 

 

Emner