19. september 2017

Flere afhængige af to jobs

Antallet af lønmodtagere, der arbejder mindre end 15 timer om ugen er fordoblet siden 2001. Især inden for servicefag som rengøring, detail, hotel- og restauration betyder det, at en voksende del af arbejdsstyrken tjener mindre end dagpengesatsen. Og der er ikke kun tale om studerende, som supplerer deres SU. En mindstesats for arbejdstid i overenskomsterne har betydning for, hvor mange der arbejder under 15 timer ugentligt. Det viser en ny analyse fra FAOS.

En ny analyse udarbejdet af Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen og Jonas Felbo-Kolding viser, at selvom timelønnen for deltidsansatte i rengørings-, detail- og hotel og restaurationsbranchen er steget siden finanskrisen, så er antallet af lønmodtagere, der har en årsindkomst på under 60 procent af medianlønnen, vokset. Det skyldes, at gruppen af deltidsansatte, der arbejder mindre end 15 timer om ugen, er vokset generelt i Danmark fra seks procent i 2001 til tolv procent i 2016.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at flertallet i rengørings-, detail- og hotel og restaurationsbranchen er deltidsansatte og størstedelen af gruppen har under 15 ugentlige arbejdstimer. Det er ikke kun unge med studiejob, som arbejder mindre end 15 timer ugentligt. Mange medarbejdere med børn arbejder også i jobs med få ugentlige timer.

Hvor overenskomsten for rengøringsbranchen sikrer et minimum på mindst 15 timer ugentligt, gælder dette ikke overenskomsterne for detail- samt hotel- og restaurationsbranchen. Det afspejler sig i praksis – hvor ca. 60 procent i hotel og restauration og ca. 50 procent i detail arbejder mindre end 15 timer ugentligt, så gælder det kun 40 procent i rengøring.

Artiklen ’Living hours under pressure: flexibility loopholes in the Danish IR-model’ bragt i tidsskriftet Employee Relations, 39 (6), s. 888-902.