3. september 2015

Ny metode viser de uorganiserede dele af arbejdsmarkedet

FAOS-forskere Jonas Toubøl og Christian Lyhne Ibsen har i samarbejde med Anton Grau Larsen skrevet et forskningsnotat, der belyser, hvordan organisationsgraden har forandret sig på det danske arbejdsmarked i perioden 1995–2012.

Forskerne har blandt andet undersøgt, på hvilke dele af arbejdsmarkedet LO-organisationerne står stærkest og svagest, hvor de gule organisationer har vundet indpas, og hvor den samlede organisationsgrad er faldet mest dramatisk. 

Analysen er baseret på Danmarks Statistiks registre over arbejdsstyrken  og en helt ny metode, hvor forskerne har inddelt arbejdsmarkedet i 41 nøje definerede segmenter. Segmenter skal forstås som underarbejdsmarkeder, indenfor hvilke lønmodtagerne typisk skifter stillinger. At en lønmodtager tilhører et segment betyder, at denne lønmodtager vil have mindre sandsynlighed for at komme til at arbejde i et andet segment og stor sandsynlighed for at blive indenfor segmentet igennem resten af sin karriere.

Metoden er med til at give et mere detaljeret billede af udviklingen i lønmodtagerorganiseringen på det danske arbejdsmarked. For eksempel viser analysen, at det særligt er i LO-dominerede segmenter, at de gule organisationer vinder frem. Men samtidig bliver det belyst, at LO-organisationerne allerede før loven om tværfaglige a-kasser fra 2002, dvs. i perioden fra 1995 og frem til og med 2001, oplevede en medlemstilbagegang.
Dette tilskrives ikke alene ændringer i erhvervsstrukturen, da man i perioden 2001-2008 ser en klar effekt af loven om tværfaglige a-kasser, hvor LO-tilbagegangen kommer de gule organisationer til gode.

I perioden 2008-2012 ses effekten af den økonomiske krise, hvor tilbagegangen i den samlede organisationsgrad stopper.

Analysen går desuden i dybden med tre specifikke segmenter, der fungerer som cases for henholdsvis  arbejdere og funktionærer samt ansatte i både den offentlige- og private sektor. Her belyser forskerne blandt andet, at ufaglærte, privatansatte arbejdere i bygge- og anlægsbranchen i højere grad vælger at være uorganiserede, hvorimod de faglærte i samme i samme gruppe i højere grad fravælger LO til fordel for en gul fagforening.

Forskerne viser også at, LO efter 2001 går langt mere tilbage blandt privatansatte arbejdere end offentligt ansatte arbejdere. Omvendt viser analysen dog, at offentligt ansatte, der i overvejende grad er ufaglærte, ikke i lige så høj grad bliver uorganiserede , som tilfældet er for de privatansatte ufaglærte arbejdere.

Notatet er blevet til som led i det LO-finansierede forskningsprojekt ”Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere”, der har til formål at udvikle den eksisterende viden om årsager til tilvalg eller fravalg af fagforeningsmedlemskab med særligt fokus på betydningen af arbejdsmarkedsmobilitet.

Læs hele forskningsnotatet her:
Udviklingen i den faglige organisering på det segmenterede danske arbejdsmarked 1995-2012