23. marts 2012

Forlig. Fokus på konkurrenceevne og jobskabelse

Analyse af Søren Kaj Andersen

Forligsmanden har netop fremlagt et mæglingsforslag, som sammenkæder resultaterne af de kollektive forhandlinger på det private arbejdsmarked. Samlet set viser forhandlingsresultatet, at krisen har medført et stærkt fokus på konkurrenceevne og mulighederne for at kunne bevare og gerne skabe nye job. Resultatet er beskedne lønstigninger og en vis imødekommelse af fagbevægelsens ønsker om øget tryghed, der viser, hvordan aftalesystemet træder ind, hvor Christiansborgs politikere siger fra. Dertil kommer, at forhandlingsforløbet også viste, at social dumping stadig er et emne, som volder problemer.

Vil lønmodtagerne stemme ja til overenskomsten? Som udgangspunkt er der en stor krisebevidsthed blandt lønmodtagerne, hvilket peger på en accept af det stærke fokus på at forbedre konkurrenceevnen og jobskabelsen. Men der er også frustration i 3F over de manglende tiltag mod social dumping. Dertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt HK/Privat’s medlemmer vil acceptere, at der ikke kom en egentlig afskaffelse af 50%- reglen. Afstemningsresultatet foreligger sidst i april, og det vil – trods forbeholdene – alligevel være en overraskelse, hvis ikke det samlede afstemningsresultat bliver et ja.

Analysen er bragt i Politiken den 23. marts 2012. 

Læs hele artiklen (pdf)