2. december 2022

Forligsmuligheder under høj inflation

Ny rapport

Høj inflation og stor usikkerhed om den økonomiske udvikling betyder, at overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked ser ud til at blive vanskelige. Søren Kaj Andersen, Nana Wesley Hansen og Christian Lyhne Ibsen har i en ny rapport analyseret de knaster og forligsmuligheder forhandlerne står overfor.

Foto: Colourbox
Overenskomstforhandlingerne ser ud til at blive vanskelige, da der er stor usikkerhed om inflation og den økonomiske udvikling de kommende år.

Den økonomiske baggrund for OK23 er grundlæggende anderledes, end den har været for mange af de forudgående overenskomstforhandlinger. Finanskrisen og Corona-krisen forandrede begge markant den økonomiske situation i Danmark. De to kriser var meget forskellige, og blev også håndteret forskelligt, og havde meget forskellige konsekvenser for virksomheder og lønmodtagere. En fællesnævner var dog, at man gennem begge kriser havde uforandret lav inflation og et lavt renteniveau. Dette har forandret sig, og i optakten til 2023 er det tårnhøj inflation, pga. krigen i Ukraine, energikrise og forstyrrelser i de globale forsyningskæder, der præger økonomien. Samtidig er der udsigt til økonomisk afmatning eller måske ligefrem recession, der kan føre til stigende ledighed.

Det er i den kontekst, at industriens parter – Dansk Industri og CO-industri – skal forhandle gennembrudsforliget ved overenskomstfornyelserne på det private arbejdsmarked, og dermed sætte den økonomiske ramme for ændringer i løn og ansættelsesvilkår. Denne økonomiske ramme har direkte konsekvenser for alle de øvrige overenskomstområder, hvor der efterfølgende skal forhandles.

Læs mere i rapporten 'Forligsmuligheder under høj inflation - analyse af optakten til OK23' af Søren Kaj Andersen, Nana Wesley Hansen og Christian Lyhne Ibsen.

Emner