20. marts 2013

Forskellen på offentlig og privat i den danske model

Debatindlæg af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

Dette debatindlæg er skrevet som en reaktion på en analyse og en supplerende artikel om den danske model offentligt og privat bragt i Politiken søndag den 24. marts. Debatindlægget blev oprindelig indsendt til debatredaktionen på Politiken, der dog ikke ønskede at bringe det.

Offentligt og privatansatte har vidt forskellige holdninger til reguleringen af løn- og arbejdsvilkår. De offentlige mener, at det er fagforeningernes forhandlingsevne, der er afgørende for lønudviklingen. De private mener, at det er virksomhedernes succes. Det fremgår af to artikler i Politiken. Konklusionerne baserer sig på en opinionsundersøgelse foretaget for arbejdsløshedskassen ASE, der både organiserer selvstændige og lønmodtagere. Angiveligt skulle der være tale om en udvikling, der er slået igennem i de senere år, og som ifølge ASE’s direktør, Karsten Mølgaard Jensen, er et udtryk for, at den gensidige afhængighed mellem ejere og ansatte fremstår stadig tydeligere i den private sektor.

Men i virkeligheden viser tallene de forhold, der har præget den danske aftalemodel siden dens etablering. Der har altid været en markant forskel mellem det i sidste instans politisk regulerede offentlige og det markedsregulerede private aftalesystem.

Læs hele debatindlægget (pdf)