16. maj 2017

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov for mindstesatser for arbejdstid i overenskomsterne.
Denne kronik, der er skrevet af Trine P. Larsen, Jonas Felbo-Kolding og Anna Ilsøe fra FAOS, beskriver, hvilke udfordringer det giver, når flere arbejder færre timer. De spørger blandt andet, om Danmark er på vej til at få en gruppe af såkaldte working poor - lønmodtagere, der grundet deres ansættelsesforhold med få timer får forringede vilkår f.eks. i forhold til at optjen ret til dagpenge og i sprøgsmål vedrørende pension.
For sandheden er, at det danske arbejdsmarked i disse år oplever en markant vækst i andelen af lønmodtagere med få ugentlige arbejdstimer.
Bare i løbet af de sidste femten år er antallet af den type deltidsstillinger næsten fordoblet, hvor seks procent i 2001 havde under 15 ugentlige timer, var tallet i 2016 steget til 12 procent.

Det er især indenfor visse servicefag, at mange har få ugentlige timer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 62 procent af de ansatte indenfor hotel og restaurationsbranchen, 52 procent indenfor detailhandlen og 42 procent indenfor rengøringssektoren havde færre end 15 ugentlige arbejdstimer i 2014. 
En af grundene er, at disse job i høj grad er besat af unge mennesker, der typisk studerer ved siden af, og derfor ikke har det som sin primære beskæftigelse. Således er 89 % af de ansatte med under 15 ugentlige arbejdstimer inden for detailhandlen, og 78 % inden for hotel og restauration er unge under 27 år.

Kronikken er bragt på Altinget.dk 16. maj 2017
Læs hele kronikken her