18. august 2010

Fortsat vigende organisationsgrad

Analyse af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen 

De faglige organisationers medlemstal har fortsat kursen nedad i 2009. Det fremgår af en opgørelse af udviklingen i den faglige organisationsgrad, hvor tallene per 1. januar 2010 offentliggøres i dette notat. Det er en forlængelse af den langsigtede tendens de seneste årtier, hvor det især er LO-forbundene, der mister medlemmerne, mens det er de ideologisk alternative, såkaldt 'gule' organisationer, der går frem. Den samlede organisationsgrad per 1. januar 2010 er på et år faldet til 67,4 pct. Fraregnet de 'gule' organisationer kan organisationsgraden opgøres til 60,0 pct.

I oktober udgiver FAOS en ny større publikation, hvor udviklingen, der er nævnt i dette notat, undersøges i et større perspektiv. Bl.a. indgår en analyse af, hvilke grupper de faglige organisationer har vanskeligst ved at organisere. Bogen udsendes i serien LO-dokumentation og har titlen Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model.

Download hele analysen (pdf)