11. april 2019

Fremtidens arbejdsmarked i de nordiske lande

Anna Ilsøe og Trine P. Larsen fra FAOS har sammen med nordiske forskerkollegaer præsenteret de første resultater fra projektet ’The Future of Work’ på ILO’s 100 års jubilæumskonference, der fandt sted på Island 4-5. april 2019. En central del af projektet er, at belyse udviklingen i traditionelle og nye former for løse ansættelser i de nordiske lande, og hvordan arbejdsmarkedets parter håndterer de udfordringer, der opstår i kølvandet på udbredelsen af nye fleksible beskæftigelsesformer

Faste fuldtidsstillinger dominerer fortsat de nordiske arbejdsmarkeder, selvom udviklingen i løse ansættelser har været svagt stigende siden 2000, hvor fx digitalt platformsarbejde og korte deltidskontrakter er blevet mere udbredt. I Danmark er andelen af løst ansatte steget fra 26 procent i 2000 til 29 procent i 2015, men der er markante variationer i antallet og typen af løst ansatte på tværs af de nordiske lande og forskellige sektorer. Den kreative branche og servicebranchen som fx hotel og restauration tegner sig for en væsentlig del af stigningen i løse ansættelser, og mens man i Danmark og Norge ofte trækker på deltidskontrakter i disse brancher – ofte med få garanterede timer – er tidsbegrænsede stillinger og vikarjobs mere udbredt i Sverige, Island og Finland. På baggrund af variationerne mellem brancherne, understreger forskerne, at det giver mere mening at fokusere på sektorer fremfor at bruge aggregerede nationale data i forbindelse med analyser af løst ansatte i de nordiske lande.

Digitale platforme

Forskergruppen konstaterer, at digitale platforme har været i vækst i de nordiske lande. Mellem en og to procent af de nordiske lønmodtagere har været aktive på en digital arbejdsplatform inden for det seneste år. En digital arbejdsplatform er en hjemmeside eller en app, som formidler arbejdsopgaver – ofte på freelancebasis. Arbejdsmarkedets parter på tværs af de nordiske lande har udviklet forskellige tiltag med henblik på at regulere løn og arbejdsvilkår på de digitale platforme. Nogle platforme har i samarbejde med nordiske fagforeninger valgt at finde fælles løsninger inden for rammerne af den nordiske aftalemodel og har forhandlet kollektive aftaler og virksomhedsoverenskomster. Andre har valgt at følge eksisterende regelsæt og overenskomster, mens en helt tredje gruppe har valgt at fastholde eller udvikle nye former for freelance beskæftigelse.

På konferencen deltog Anna Ilsøe i en paneldebat om fremtidens arbejdsmarked i Norden, mens Trine Pernille Larsen holdt et oplæg om ligeløn og løst ansatte.

Læs mere om de foreløbige resultater:

Policy briefs:

’Atypisk ansatte i Norden’ (engelsk)

’Kollektive aftaler for platformsarbejdere?’ (engelsk)

’Atypisk ansatte i Danmark’ (engelsk)

’Atypisk ansatte i Norge’ (engelsk)

’Atypisk ansatte i Sverige’ (engelsk)

’Atypisk ansatte i Island’ (engelsk)

’Uber i de nordiske lande: Udfordringer og justeringer’ (engelsk)