29. april 2014

Globalisering af magisterarbejdet

Rapport af Nana Wesley Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna Paarup Kylling

Der kommer flere udenlandske højtkvalificerede til Danmark, jobs offshores til udlandet, og der er flere og flere akademikere, som rejser ud i kortere eller længere perioder for at arbejde. Denne rapport handler om globaliseringens betydning for løn og arbejdsvilkår på magistrenes arbejdsmarked. En akademikergruppe, som spænder bredt på tværs af både de naturvidenskabelige og humanistiske fag, og som i dag er stærkt repræsenteret både på det private og det offentlige arbejdsmarked. 

Rapporten præsenterer tre analyser. Først en analyse af udviklingen i tilgangen til Danmark af udenlandske højtkvalificerede arbejdstagere samt offshoringen af højtkvalificerede jobs fra Danmark til udlandet. Dernæst følger en kvalitativ analyse af rekruttering, medarbejdermobilitet og offshoring i tre brancher, som har mange magisterjobs, og som i særlig grad kan siges at være globaliserede. Endelig følger en tredje analyse af de danske mobile magistre, som arbejder i udlandet i længere perioder.

Analyserne viser bl.a., at flytning af jobs og flytning af arbejdskraft er tæt koblet. Flytning af vidensopgaver og jobs på tværs af lande i offshoringprocesser kræver styring og vidensdeling, og dette befordrer en øget medarbejdermobilitet og behov for udenlandske kompetencer.

På den baggrund er der flere og flere akademikere, som bevæger sig rundt i verden efter jobs eller med deres jobs. Denne udvikling ses også for gruppen af danske magistre. Analyserne viser imidlertid lidt overraskende, at udlandsophold for de nyuddannede har en negativ effekt på deres lønniveau, når de vender hjem igen til Danmark. Og ser man alene på de nyuddannede, som var ledige ved udrejse, er effekten negativ på både løn og ledighed.  

Projektet er finansieret af DM, Dansk Magisterforening, og er gennemført i efteråret 2013 og foråret 2014.

Læs rapporten (pdf)