21. november 2023

Har du fundet arbejde via en app eller digital platform?

Survey

Forskningsprojektet GIG-OSH undersøger arbejdsmiljøet for platformsarbejdere i Europa. Projektet gennemfører nu en survey og søger deltagere, der arbejder eller har arbejdet via en digital platform.

foto af ungt cykelbud
Foto: Colourbox

Forskningsprojektet GIG-OSH undersøger arbejdsmiljøet i den europæiske platformsøkonomi. Projektet skal tilvejebringe ny viden om de arbejdsmiljørisici, der er forbundet med platformsarbejde. Derudover undersøger projektet arbejdsmiljøbestemmelser inden for platformsøkonomien, hvilket skaber ny viden og læring på tværs af Europa. Målet er, at formulere anbefalinger, der kan fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø for platformsarbejdere i og uden for Europa.

Hjælp os ved at besvare en kort undersøgelse!

Læs folder om undersøgelsen

Forskningsprojektet udføres af FAOS, Københavns Universitet, i samarbejde med Karolinska Institutet, University of Warwick, Université Libre de Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel, University of Lodz, Tampere University og Pompeu Fabra University & Hospital del Mar Research Institute.

Emner