28. november 2018

Hvordan bidrager aftale- og samarbejdssystem til konkurrenceevnen?

I forbindelse med 3F's konference VisionDanmark 2018 præsenterede FAOS tre faktaark, der, på baggrund af en række TR-undersøgelser, gav bud på, hvordan aftale- og samarbejdssystem bidrager til konkurrenceevnen.

Faktaark 1: Gensidig tillid og evnen til at indgå aftaler ligger højt – og bidrager til konkurrenceevnen

Faktaark 2: God ledelse og godt samarbejde handler om at lytte

Faktaark 3: Tillid og samarbejde skaber produktivitet – et case-studie

Disse tre faktaark baserer sig på tre surveys blandt 3F tillidsrepræsentanter fra hhv. 1998, 2010 og 2018.