12. juni 2023

Musketered: Når nok er nok, men solidariteten også har begrænsninger

Ny artikel

’Musketereden’ var en unik tværgående koalition på tværs af danske fagforeninger, som fik stor betydning i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2018. I en ny artikel undersøger Nana Wesley Hansen fra FAOS og Nick Krachler fra King’s College i London, hvorfor og hvordan ’musketereden’ opstod, hvilken betydning koalitionen fik under forhandlingerne samt hvorfor den efterfølgende brød sammen.

Billede af demonstranter foran forligsinstitutionen
Demonstration foran Forligsinstitutionen ifm OK18. Foto: Troels Kølln, Akademikerbladet

Konkurrence og interesseforskelle mellem fagforeninger, hvis medlemsskare udgøres af forskellige fagprofessioner, udfordrer fagforeningernes evne til at samarbejde, hvilket er en klassisk problematik i arbejderbevægelsen. Denne artikel undersøger betingelserne for, hvorfor og hvordan ’Musketereden’ – en unik tværgående koalition på tværs af alle danske fagforeninger – udviklede sig under overenskomstforhandlingerne i perioden 2017 og 2018. Baseret på teori om fagforeningers koalitionsbygning viser artiklen, hvordan flere forskellige faktorer havde betydning. Under indflydelse af en gunstig kontekst, lykkedes det fagforeningerne at overvinde deres interesseforskelle på tværs af fagprofessioner, da dygtige forhandlere byggede en fælles instrumentel sag, mens fagforbundenes kommunikationsfolk legitimerede koalitionen og dens krav, med reference til offentlighedens bredere interesse. Da den fælles instrumentelle sag om løn blev løst, brød koalitionen imidlertid sammen. I artiklen argumenterer forfatterne for, at opbygningen af fagforeningskoalitioner er afhængige af både kontekstuelle og strukturelle faktorer, ligesom identitet og relationelle faktorer spiller en afgørende rolle. Artiklen argumenterer endvidere for, at ‘framing’, der fokuserer på offentlighedens bredere interesse frem for fagprofessionens egeninteresse, er vigtig for at overvinde fagprofessionelle skel.

Læs hele artiklen ’Conditions for cross-professional union coalition-building: When enough is enough, but solidarity also has its limits!’ af Nana Wesley Hansen og Nick Krachler, publiceret i Economic and Industrial Democracy.

 

Emner