14. februar 2022

Ideers magt i studiet af arbejdsmarkedsrelationer

I en ny artikel i Industrial Relations argumenterer Martin B. Carstensen, Christian Lyhne Ibsen og Vivien A. Schmidt for et ide-perspektiv i forståelsen af forandringsprocesser indenfor arbejdsmarkedsregulering, hvor fokus er på ideer, diskurser og identiteters rolle.

Motivation for denne introduktionsartikel til særnummeret i Industrial Relations er, at forstå forandringsprocesser i arbejdsmarkedsregulering efter et årti, hvor neoliberalisme og deregulering er kommet under stigende pres. I artiklen argumenteres der for at bruge et ide-perspektiv, som fokuserer mere på ideer, diskurser og identiteters rolle i denne brydningstid. For det første fremhæves fire svagheder ved de konventionelle teorier om forandring, der er baseret på enten materialistiske eller institutionelle opfattelser af forandringsdynamikker i arbejdsmarkedsreguleringen. For det andet præsenteres allerede eksisterende forskning, der har brugt ide-perspektivet, og ser på, hvordan dette perspektiv kan indplaceres på makro-, meso- og mikroniveau. For det tredje argumenteres der for at placere såkaldt idemæssige magt centralt i analyser af forandring. For det fjerde præsenteres bidragsartiklerne til særnummeret, og det beskrives, hvordan de hver især er eksempler på, hvordan idemæssig magt gør sig gældende i studier af arbejdsmarkedsregulering.   

Læs hele artiklen 'Ideas and power in employment relations studies' af Martin B. Carstensen, Christian Lyhne Ibsen og Vivien A. Schmidt, publiceret i et særnummer i Industrial Relations, volume 61, issue 1.

Emner