19. december 2011

Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde

Antologi af Trine P. Larsen (red.)

Insidere og outsidereDenne FAOS-antologi undersøger, hvorvidt den danske model presses og tilpasses de udfordringer, der følger i kølvandet på, at et stigende antal lønmodtagere ikke melder sig ind i de faglige organisationer og omfattes af de kollektive overenskomster. Antologien belyser ikke kun overenskomstdækningen og organisationsgraden for bestemte lønmodtagergrupper, men også hvilken betydning disse kerneparametre i den danske model har for den enkelte medarbejders løn- og arbejdsvilkår. Endvidere diskuteres det, om modellens eksistens på langt sigt er truet af, at stadig flere lønmodtagere står uden for modellen.

Antologien fokuserer på grupper som medlemmer af 'gule' fagforeninger, uorganiserede lønmodtagere, nye arbejdsmigranter, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, vikarer, tidsbegrænsede ansatte, deltidsansatte samt selvstændige. Disse grupper er i forskellig grad outsidere i forhold til den danske model, hvor den typiske insider er en fuldtidsansat lønmodtager med tidsubegrænset kontrakt, medlemskab af en traditionel fagforening og a-kasse, og ansættelse på en overenskomstdækket virksomhed.

I antologien trækkes der på en række undersøgelser udført af FAOS' medarbejdere inden for de senere år. Ideen til antologien opstod i forbindelse med, at FAOS i efteråret 2009 blev bedt om at udvikle og udbyde et nyt kursus for de sociologistuderende på kandidatuddannelsen ved Københavns Universitet om den danske arbejdsmarkedsregulering og dens betydning for forskellige lønmodtagergrupper. I den sammenhæng blev det hurtigt klart, at selvom der eksisterer et væld af teoretiske og empiriske studier af løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked, er der kun relativt få studier, som specifikt har beskæftiget sig med den danske models betydning for insider/outsider-problematikken, dvs. hvorvidt nogle medarbejdergrupper oplever mindre gunstige løn- og arbejdsvilkår end deres kolleger.

Antologien er redigeret af Trine P. Larsen og indeholder bidrag af Søren Kaj Andersen, Jens Arnholtz, Jesper Due, Nana Wesley Hansen, Christian Lyhne Ibsen, Carsten Jørgensen, Trine P. Larsen, Maria da Paz Campos Lima, Jørgen Steen Madsen, Mikkel Mailand og Steen E. Navrbjerg.

Antologien er udgivet ved Djøfs forlag, og den kan købes fra forlagets hjemmeside.

Gå til forlagets hjemmeside