16. november 2022

Interesse-repræsentation i spilindustrien

Ny artikel

Mikkel Mailand og Trine P. Larsen har i samarbejde med udenlandske kolleger undersøgt interesserepræsentation i spilindustrien i Danmark, Italien og Holland

Foto: Colourbox
Fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer spiller kun en mindre rolle i spilindustrien.

Selvom de traditionelle arbejdsmarkedsparter som fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer spiller en mindre rolle i spilindustrien, er interesserepræsentation langt fra fraværende. Interesserepræsentation er dog ofte domineret af aktører, der arbejder på tværs af de traditionelle arbejdsgiver- og medarbejderskel. Artiklen viser, at de specielle karakteristika ved interesserepræsentation i spilindustrien ofte har afsæt i sektorens særlige beskæftigelsesstruktur. Der er tale om et yderst ​​flydende arbejdsmarked, hvor medarbejdernes motivation, tilgang til arbejdet og villighed til at forfølge individuelle strategier, bidrager til, at sektoren opererer på nogle lidt andre præmisser end det traditionelle arbejdsmarked, hvor overenskomster, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer har en mere fremtrædende rolle. Netop de forskelle bidrager til, at det i vid udstrækning er mere alternative former for interesserepræsentation, såsom uformelle fælleskaber og professionsdrevne organisationer, som har afsæt i faglig identitet, der præger spilindustrien i de enkelte lande.

Læs hele artikel ‘Playing alone? Interest representation in the videogame industry in Denmark, Italy and the Netherlands’, af Lisa Dorigatti, Wike M. Been, Luigi Burroni, Maarten Keune, Trine P. Larsen og Mikkel Mailand.

Emner