26. marts 2015

Kan man have overenskomster uden fagforeningsmedlemmer?

Artikel af Christian Lyhne Ibsen

En af de mest alvorlige udfordringer for den danske aftalemodel i disse år er forholdet mellem organisering og overenskomstregulering. I denne artikel, som udgives i det første nummer af Samfundsøkonomen i 2015, beskrives det, hvordan lønmodtagerne både har en individuel interesse og kollektiv bevidsthed med hensyn til regulering af arbejdsvilkår. Det vises, at overenskomstregulering på arbejdsmarkedet har rod i organisering af parterne. En eventuel af-organisering af arbejdsmarkedet vil dog på længere sigt føre til selvreguleringens endelig – i hvert fald som vi kender den i dag –og ganske sikkert en alternativ form for lovregulering med helt andre virkemidler, egenskaber og politisk dynamik. 

Samfundsøkonomen

Læs artikel (kræver abonnement)